Personvernpolicy
for Chiesi Pharma AB

1. Personvernpolicyens omfang

1.1 Nedenfor beskrives hvordan Chiesi Pharma AB, org. nr. 556827-5746, med adresse Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22, Stockholm, («Chiesi», «oss» eller «vi») behandler personopplysninger i forhold til deg som har registrert deg til kurs eller nettseminar vi er ansvarlige for, registrert deg som abonnent på nyhetsbrevet vårt eller bruker nettsiden vår av andre grunner.

1.2 Personvern er en sak som prioriteres høyt hos oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte personopplysningene dine og sikre at behandlingen av dem skjer på en korrekt og lovlig måte.

1.3 I denne personvernpolicyen forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan behandle og for hvilket formål vi behandler dem. Vi rapporterer også om behandlingen vår av personopplysninger samt hvilke valg og rettigheter du har i forhold til dette. Vi ber deg om å lese personvernpolicyen vår nøye og gjøre deg kjent med innholdet.

1.4 Vær oppmerksom på at denne personvernpolicyen gjelder for behandling av personopplysninger som Chiesi er behandlingssansvarlig for. Det innebærer at vi er ansvarlige for håndtering og behandling av personopplysningene dine. Det betyr også at det er oss du skal henvende deg til ved spørsmål eller synspunkter, eller hvis du ønsker å benytte noen av rettighetene du har i forhold til håndteringen vår av personopplysningene dine (se punkt 6 nedenfor).

 

2. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg. Vi behandler personopplysningene du har gitt oss. Du er imidlertid ikke forpliktet til å gi oss noen personopplysninger. Hvis du bestemmer deg for å ikke gjøre det, kan dette for eksempel føre til at vi ikke kan kontakte deg med invitasjoner til kurs og nettseminarer, eller med ønsket markedsføringsmateriell.

Hvis du bestemmer deg for å gi oss personopplysningene dine, kan vi håndtere disse i samsvar med tabellen nedenfor.

Kategori av registrert Type personopplysning Hensikten med behandlingen Juridisk grunnlag
Invitasjon til nettseminar eller kurs. Deltaker på nettseminar eller kurs. Navn, e-postadresse, stilling, arbeidssted. For å følge opp deltakelsen din på nettseminaret eller kurset og markedsføre tjenestene våre. Vår berettigede interesse av å administrere utsendelser til deg i samsvar med de oppgitte ønskene dine.  Vår berettigede interesse av å administrere gjennomføringen av nettseminaret eller kurset med deg som deltaker i henhold til de oppgitte ønskene dine.
Abonnenter på nyhetsbrevet vårt. Navn, e-postadresse, stilling, arbeidssted. For å markedsføre tjenestene og produktene våre. Ditt samtykke.
Arbeidssøkende. Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, CV, personlig brev og eventuelle andre dokumenter for å styrke kompetansen din. For å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Vår berettigede interesse av en effektiv og korrekt rekruttering.
Bestillere av informasjons- og demonstrasjonsmateriell. Navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted, inkludert eventuell avdeling og postadresse til arbeidsplassen din. For å levere materialet du bestiller. Vår berettigede interesse av å markedsføre og informere om produktene våre i samsvar med de oppgitte ønskene dine.
Gjennomfør tilfredshetsundersøkelser og markedsundersøkelser, og be om anmeldelser fra deg via e-post eller gjennom andre kommunikasjonskanaler. Navn, e-postadresse, tittel, arbeidsplass. Å følge opp opplevd kvalitet etter deltakelse på webinar, seminar, opplæring, produktmøte, alternativt opplevd kvalitet med Chiesi i sin helhet m.m. Vår legitime interesse i å administrere tilfredshetsundersøkelser til deg.
Kontaktsøkende via kontaktskjema. Navn og e-postadresse For å kontakte deg og følge opp saken din. Vår berettigede interesse av å følge opp kontaktforespørselen din.

 

3. Lagring av personopplysninger

3.1 Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

3.2 Som abonnent lagres informasjonen din til du velger å trekke tilbake samtykket. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du ikke lenger ønsker å motta våre e-postutsendelser, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å avregistrere deg. Du avregistrerer deg ved å følge instruksjonene for avregistrering i e-posten du mottar.

3.3 Informasjon om deg som arbeidssøker kan bli lagret under rekrutteringsprosessen, og opplysningene vil deretter slettes. Hvis du har samtykket til at vi kan behandle opplysningene for fremtidige rekrutteringer, kan data i stedet oppbevares i to år etter at samtykke er gitt (eller inntil det tidligere samtykket tilbakekalles), og deretter slettes. Til tross for dette kan vi lagre opplysningene så lenge en arbeidssøker som ikke er ansatt kan benytte rettslige handlinger i forbindelse med ansettelsesprosessen. I tilfeller der du ber oss om å slette personopplysningene dine, vil dette gjøres uten unødig forsinkelse og så raskt som praktisk mulig.

3.4 I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av en annen grunn ikke lenger er tillatt, vil opplysningene bli slettet.

 

4. Mottakere

Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre databehandlere for personopplysninger, f.eks. bedrifter som jobber med IT og skytjenester. I slike tilfeller inngås en avtale med databehandlerne for personopplysningene, som sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

5. Overføringer

I tilfeller der personopplysninger overføres av oss eller noen av behandlerne våre til et land utenfor EU/EØS, sørger vi for å iverksette passende sikkerhetstiltak ved overføring av informasjon til en slik virksomhet.

 

6. Rettighetene dine

6.1 Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som dreier seg om deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysningene og i tillegg informasjon om personopplysningene og håndteringen vår av dem.

6.2 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss uten unødvendig forsinkelse. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i visse tilfeller, og med hensyn til formålet med behandlingen.

6.3 Du har rett til å få personopplysningene dine slettet av oss under visse omstendigheter, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom personopplysningene blir behandlet på en ulovlig måte.

6.4 I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du f.eks. bestrider riktigheten av personopplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av informasjonen i den tiden det tar oss å kontrollere at dataene er korrekte.

6.5 Du har rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine som skjer på grunnlag av vår berettigede interesse. Hvis dette skjer, må vi påvise overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å kunne fortsette behandlingen.

6.6 Du har rett til å få personopplysningene du har gitt oss, og som angår deg, utlevert i et elektronisk format som er allment brukt. Du har også rett til å overføre slik informasjon til en annen databehandler (dataportabilitet).

6.7 Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbakekallingen din vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som fant sted med støtte fra samtykket før det ble tilbakekalt.

6.8 Hvis du har synspunkter på behandlingen vår av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.

 

7. Tillegg og endringer

Vi kan komme til å gjøre tillegg til eller endringer i denne personvernpolicyen. Hvis vi gjør det, vil vi varsle deg på en hensiktsmessig måte – for eksempel via e-post. Vi ber deg i så fall om å lese nøye gjennom den oppdaterte personvernpolicyen.

 

8. Kontakt oss

For å oppdatere, rette eller slette personopplysninger vi har om deg, eller benytte rettighetene du har som nevnt ovenfor, er du velkommen til å kontakte oss på infonordic@chiesi.com.

__________________________

Denne personvernpolicyen gjelder fra og med 20. oktober 2020.